เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : ทัวร์เชียงใหม่ 5 ดาว
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 เริ่มต้น 31,900.- บาท
2 25 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 เริ่มต้น 31,900.- บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ไร่ชาลุงเดช ไร่ชาที่มีการปลูกต้นชาเป็นแนวขั้นบันไดไล่ลงไปตามแนวเขา
 • 2
  วัดบ้านเด่น เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านพากันนับถือ
 • 3
  SKYWALK ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา
 • 4
  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ
 • 5
  Canopy walkway ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย มีระยะทางกว่า 400 เมตร
 • 6
  โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์ และซิปไลน์ ธีมปาร์คแบบธรรมชาติ ที่จะพาเพื่อนๆ ไปแอดเวนเจอร์กันแบบมันส์สุดเหวี่ยง
 • 7
  I love flower farm สวนดอกไม้ขนาด 8 ไร่ สะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด
 • 8
  บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน
 • 9
  ร้านกาแฟต้นไม้ เดอะไจแอนเชียงใหม่ เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับคนชอบถ่ายรูป ต้องมาเช็คอินน์
 • 10
  หมู่บ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันไดที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
 • 11
  วัดอุโมงค์ วัดเก่าแก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปีเลยทีเดียว

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ทั่วไทย
ทัวร์เชียงใหม่ ไร่ชาลุงเดช – ม่อนแจ่ม – ดอยอินทนนท์
แม่กำปอง – ป่าบงเปียง – วัดอุโมงค์ 5 วัน 4 คืน
โดยสายการเวียตไทยสมาย (WE)

“ สูดอากาศบริสุทธิ์ที่แม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขา สโลวไลฟ์กับนาขั้นบันได  ณ  บ้านป่าบงเปียง ใกล้ชิดธรรมชาติ ชมหมอก ที่ ม่อนแจ่ม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอุโมงค์ วัดเก่าแก่ของคู่เมืองเชียงใหม่ รับประทานอาหารร้านดัง แสนอร่อย พร้อมพักผ่อนกับที่พักระดับ 5 ดาว ”

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ไร่ชาลุงเดช - วัดบ้านเด่น

 • 06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินไทยสมายล์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 07.55 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่  โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE102
 • 09.15 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่
 • นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาลุงเดช  ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไร่ชาที่มีการปลูกต้นชาเป็นแนวขั้นบันไดไล่ลงไปตามแนวเขา และมีไฮไลท์อยู่ที่บ้านพักของไร่ชาที่หันหน้าออกสู่ไร่ชาอันเขียวขจีนั่นเอง ไร่ชาลุงเดช  มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ เดิมเป็นสวนเมี่ยง (ชาป่า) หรือ ชาอัสสัม ที่โครงการหลวงม่อนเงาะ ได้นำเข้ามาให้ชาวบ้านเพาะปลูก ด้วยความขยันและไม่ย่อท้อของ “ลุงเดช” หรือ นายเดช รังสี  จึงให้การประสบความสำเร็จในด้านการเกษตร มีรายได้จากโครงการหลวงเป็นหลัก ต่อมามีกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักศึกษา ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำไร่ชามากขึ้น จึงทำให้มีการต่อยอดมาทำธุรกิจเล็กๆเปิดร้านอาหารและที่พัก ที่ยังคงเน้นเกษตรกรและความพอเพียงอยู่ ปัจจุบันลุงเดช หันมาปลูกชาจีนอีก 2  สายพันธุ์ คือ ชาเบอร์ 12 ที่เราเรียกว่า ชาอูหลง และชาเบอร์ 17 หรือ เป็นชาอู่หลงก้านอ่อน นั่นเอง นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมีบ้านพัก รวมถึงร้านอาหาร ขนม เบเกอร์รี่ ชา ไว้บริการด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านพากันนับถือ จึงเรียกวัดนี้กันว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมือง เก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเทืองมีความ ตั้งใจ ว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทย (องค์จำลอง) จนระทั่งได้เวลาพอสมควร

 • นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

PANVIMAN CHIANGMAI SPA RESORT หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY2

จุดชมวิวม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์ฯ - โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์ และซิปไลน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวม่อนแจ่ม ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านชมวิวและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสันเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร จากนั้นนำท่านเดิน SKYWALK ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกคอสมอส สีชมพูสลับขาว กำลังเบ่งบานสะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชากาลที่ 9 ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด

 • ให้ท่านได้เดิน  Canopy walkway  หรือ ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย มีระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร โดยออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โครงสร้างทำมาจากเหล็กกล้า แข็งแรง บางช่วงยังมีกระจกใส สามารถมองเห็นลงไปด้านล่างได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่  มี  3 แบบคือ  เรือนกระจกใหญ่ หรือเรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น  เรือนกระจกขนาดกลาง  เรือนแสดงพรรณไม้ทั่วไป ตั้งอยู่บนลานเนินเขาที่สวยงาม ภายในอาคารใหญ่รวบรวมพรรณไม้ใน เขตป่าดงดิบ จากทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย ใช้ นอกจากนี้อาคารเรือนกระจกและโรงเรือนอื่นก็มีพรรณไม้ ที่น่าสนใจ เช่น พืชทะเลทราย พรรณไม้น้ำ เฟิน กล้วยไม้  ด้านหน้าอาคารมีน้ำพุขนาดใหญ่ รวมถึงสวนหย่อมตกแต่งได้อย่างสวยงาม ทั้งไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด  กลุ่มอาคารเรือนกระจก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์ และซิปไลน์ (Pongyang Jungle Coaster & Zipline)  เป็นธีมปาร์คแบบธรรมชาติ ที่จะพาเพื่อนๆ ไปแอดเวนเจอร์กันแบบมันส์สุดเหวี่ยง ทั้ง Jungle Coaster (รถไฟรางไม้) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร, Zip Line 12 สถานี, รถภูเขาม้งสุดเอ็กซ์ตรีม, QuickJump (ดิ่งลงจากที่สูง) สำหรับท่านที่ไม่เล่นเครื่องเล่น สามารถนั่งชิลได้ที่ ร้านกาแฟ ซึ่งมีอยู่ 2 ร้าน ได้แก่ Vienna Coffee @pongyang กับ Jungle De Cafe โดยทั้งสองร้านมีวิวน้ำตกให้ชมเหมือนกัน อิสระท่านตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

PANVIMAN CHIANGMAI SPA RESORT หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY3

I LOVE FLOWER FARM - บ้านแม่กำปอง - เมืองเชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่  I love flower farm  สวนดอกไม้ขนาด 8 ไร่ สะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด ทั้งดอกคัตเตอร์สีขาวละมุน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส และดอกมาร์กาเร็ต สีม่วงอ่อน ดอกไม้หลากสีสันแซมสลับกันไปทั่วทั้งฟาร์ม ล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่ถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวยสุด ๆ นอกจากมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วนั้น ท่านยังจะได้รับ Welcome Set ในเซตมีเครื่องดื่มสมุนไพร, ชาดอกไม้, ชาสด และขนมจากชาวบ้านในชุมชน แต่ละวันไม่เหมือนกัน จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

 • นำท่านเดินทางสู่บ้านแม่กำปอง  ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี

 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟต้นไม้ เดอะไจแอนเชียงใหม่ (The Gian Chiang Mai Coffee) จัดเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับคนชอบถ่ายรูป ต้องมาเช็คอินน์ จิบชากาแฟที่ตั้งอยู่บนต้นไม้ และแวดล้อมด้วยป่าไม้เขียวขจี ที่ใครมาที่นี่ก็ตกหลุมรักการแทบทุกราย เพราะร้านกาแฟที่นี่ไม่เหมือนใคร แม้จะตั้งอยู่ไกลจากชุมชน แต่ด้วยความโดดเด่นของบรรยากาศ และทัศนียภาพ รวมทั้งมุมถ่ายรูปสวยๆ ก็ทำให้นักทัศนาจร ต้องมาออนซอน ต๊ะต่อนยอน ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันสักครั้ง

อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • นำท่านชม วัดคันธาพฤกษา อีกหนึ่งไฮไลต์ของหมู่บ้านแม่กำปองที่ห้ามพลาดคืออุโบสถกลางน้ำที่ วัดคันธาพฤกษา ซึ่งที่เที่ยวแม่กำปองแห่งนี้เป็นวัดเดียวในหมู่บ้านที่มีอายุกว่า 86 ปี ถูกสร้างตามหลักพุทธหลักการคือให้มีสายน้ำล้อมรอบเขตพัทธสีมา และจะสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนในวัดก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอด ร่มรื่นตลอดแทบจะทุก ๆ ที่เลยทีเดียว จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศความงดงามของแม่กำปองตามอัธยาศัย

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
LE MERIDIEN CHIANG MAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY4

แม่แจ่ม - หมู่บ้านป่าบงเปียง - ดอยอินทนนท์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านป่าบงเปียง หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการท่องเที่ยว ของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใครๆต่างตั้งใจจะได้มาชมกันสักครั้งในชีวิต กับนาขั้นบันไดที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย “นาขั้นบันไดป่าบงเปียง”การทำนาบนพื้นที่ราดเชิงเขาอันเกิดจากภูมิปัญญาการใช้พื้นที่เป็นขั้นลดหลั่นไล่ระดับเป็นขั้นบันไดที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ที่ไม่เพียงแต่ทุ่งนาขั้นบันได ยังมีภาพวิถีชีวิตของชาวนาบนดอยให้ได้สัมผัสใกล้ชิด

 • นำท่านเดินทางสู่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถานีวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับพืชผลและไม้ผล นอกจากนี้สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ยังให้บริการร้านอาหารสโมส ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติอาหาร มีเมนูหลากหลายชนิด คัดสรรวัตถุดิบสั่งตรงจากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักสด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านถ่ายรูป ณ ป้ายสูงสุดแดนสยาม ให้รู้ว่าได้ยืน ณ หลังคาสยามแล้ว บนความสูงที่สูงถึง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศบนนี้หนาวเย็นตลอดทั้งปี แม้แต่ฤดูร้อน จุดสูงสุดปกคลุมด้วยป่าดึกดำบรรพ์ที่ดูแปลกตาราวกับต้นไม้ห่มผ้า บริเวณเดียวกันมีสถูปเจ้าอิทรวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ประดิษฐานอยู่ด้วย จากนั้นนำท่าน สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ที่อยู่เคียงคู่กัน กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญ พระธาตุสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทยโดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพ.ศ. 2530 และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิรสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ใน วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพ.ศ. 2535 รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
LE MERIDIEN CHIANG MAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY5

วัดอุโมงค์ – One Nimman – ซื้อของฝาก - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่  วัดอุโมงค์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปีเลยทีเดียว มีเอกลักษณ์สำคัญคือ อุโมงค์ ซึ่งสร้างในสมัยพญากือนาเพื่อถวายให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกใช้เป็นที่วิปัสสากรรมฐานค่ะ ที่นี่จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัด ภายในอุโมงค์สามารถเดินทะลุถึงกัน มีช่องสำหรับจุดเทียนให้แสงสว่าง สะดวกแก่พระเดินจงกรมและปฏิบัติธรรม ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม ด้านหลังวัดเป็นสวนพุทธธรรมเงียบสงบร่มรื่นและสระน้ำใหญ่เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารปลาและดูนกได้อีกด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ One Nimman ที่เปรียบเสมือนสตรีทอาร์ตของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่บนถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นย่านสังคมฮิปสเตอร์และสถานที่เที่ยวเชียงใหม่สุดแนวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด เดินทางสะดวกจะขับรถมาเองหรือนั่งรถแดงจากในตัวเมืองก็ได้ ที่นี่เป็นแหล่งนัดพบสังสรรค์กับเพื่อน ๆ มีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านแฟชั่น รวมถึงมุมสวย ๆ ไว้ถ่ายรูป

 • นำท่านเดินทางสู่ กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซื้อข้าวของกันยังกาดหลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกันเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
 • 19.20 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE117
 • 20.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน