ทัวร์จอร์เจีย เส้นทางพิเศษเจาะลึกรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์จอร์เจีย เส้นทางพิเศษเจาะลึก

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE GEORGIA 9Day (QR)
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 13 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 79,900 บาท
2 15 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 79,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมกรุง TIBILISI เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศจอร์เจีย
 • 2
  ชมโบสถ์ GERGETI TRINITY โบสถ์เก่าแก่บนเทือกเขาคอเคซัส
 • 3
  ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อม NARIKALA FORTRESS ป้อมปราการแห่งเมืองทบิลิซี
 • 4
  ชม Vardzia Cave Town นครถ้ำวาร์ดเซีย
 • 5
  ชม Rabati Fortress ป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ
 • 6
  ล่องเรือชมทะเลดำ ชมความสวยงามของเมือง Bartumi
 • 7
  ชม Gelati Church โบสถ์เก่าแก่ (Unesco)
 • 8
  ชม Bagrati Cathedral โบสถ์เก่าแก่อายุกว่าพันปี
 • 9
  ชม เส้นทางแห่งไวน์ แคว้นคาเคติ Kakheti Wine Route พร้อมชิมไวน์เลิศรส
 • 10
  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและ Outlet แบรนด์เนม

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย
เส้นทางพิเศษเจาะลึก จอร์เจีย
Exclusive Georgia 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)

DAY1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาออกชั้น 4) ประตูหมายเลข 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
DAY2

กรุงเทพฯ – โดฮา – ทบิลิซี - สวนบอร์โจมี - บอร์โจมี

 • 01.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837
 • 05.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา (เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน)
 • 07.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 355
 • 11.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain)และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มี สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้
 • นำท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CROWNE PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว 

DAY3

บอร์โจมี - นครถ้ำวาร์ดเซีย – อาคาลห์ซี – RABATI FORTRESS – บาร์ทูมิ

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ นครถ้ำวาร์ดเซีย (Vardzia Cave Town) ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจอร์เจีย ห่างจากชายแดนตุรกีเพียง 13 กิโลเมตร นำท่านชมหมู่ถ้ำโบราณในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 แบ่งออกเป็นส่วนที่อยู่อาศัยและส่วนอารามสงฆ์ โดยถ้ำเหล่านี้ถูกขุดเจาะเป็นโพรงทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำ เพื่อหลบหลีกการคุกคามของกองทัพมองโกล ลดหลั่นกันลงไปถึง 19 ขั้น โดยในยุครุ่งเรือง มีถ้ำกว่า 3,000 คูหา และมีคนอาศัยอยู่ถึง 50,000 คน! นอกจากนั้น นครถ้ำแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ โบสถ์แม่พระแห่งพระบุตรเสด็จสู่สวรรคาลัย (The Church of Dormition) หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลต์ของจอร์เจียด้วย
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาคาลห์ซี (Akhaltsikhe) หรือเดิมชื่อ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ ภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวกำแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็นประทับของเจ้าชาย Jakhely ภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนี้ ก็ได้ตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงทำให้ป้อมแห่งนี้ ถูกละเลยและอยู่ ในสภาพที่ทรุดโทรม จนเมื่อปี2012 ทางการจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งนี้ ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเก่า

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองพร้อมชมวิวเมืองบาร์ทูมิแบบพาโนราม่า ALPHABET TOWER

SHERATON HOTEL BARTUMI หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY4

บาร์ทูมิ – ล่องเรือทะเลดำ - คูไทซี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่าน ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่งดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์สะสมอยู่
 • นำท่านชม จัตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัสสำคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายล้อมด้วย ร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดำสถาปัตยกรรม โดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสกและงานกระจกสีที่ หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali And Nino Moving Scilptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูก สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ/ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่าง ประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคูไทซี (Kutaisi City) มหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย นำท่านเดินชมเมืองคูไทซี เมืองแห่งความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่าสนผลัดใบ
 • นำท่านชมโบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเมืองคูไทซี เป็นแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา โบสถ์แห่งนี้มีผู้เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย
 • นำท่านชม โบสถ์บากราติ (Bagrati Cathedral) สร้างใน ศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด อิสระท่านชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์นี้ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทําให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

TSKALTUBO PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

คูไทซี – กอรี - มอสเคต้า - กูดาอูรี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ผู้นำสุดโหดของสหภาพโซเวียต นายโจเซฟเป็นคนจอร์เจี้ยนโดยกำเนิด แต่ได้เป็นถึงเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ ต่อมาได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตต่อจากวลาดีมีร์ เลนิน นำสหภาพโซเวียตเป็นมหาอำนาจของโลกได้ในที่สุด ในช่วงยุคกลางเมืองกอรีมีความสำคัญมากในเรื่องของการทหาร เพราะเป็นเมืองเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกไว้ด้วยกัน
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Statlin Musuem) ซึ่งรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลิน
 • นำท่านออกเดินทางไปยังเมือง มอสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมอสเคต้าและเทียนิตี้  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5
 • นำท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมอสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธดอกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11
 • นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 MARCOPOLO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

กูดาอูรี - คาซเบกี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย - ป้อมอนานูริ -ทบิลิซี - ช้อปปิ้ง - ชมโชว์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคาซเบกี (Kazbegi) ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธดอก ชื่อ สเตฟานได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมา เมืองคาซเบกี เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ  ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด
 • นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (Caucasus)
 • นำท่านเข้าชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี ที่อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี

(หมายเหตุ : การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางให้มากที่สุด)

 • นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia-Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูริ (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามของโบสถ์สองหลังของคริสตจักรชาวเวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน้ำของชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ไว้อย่างงดงาม
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี (Tibilisi)  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือ แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์สตีล (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนั้นเมืองทบิลิซี ยังเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้ง ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
 • นําท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็น แท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิก ชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารซมินดา ซามีบา (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมชื่ออีเลีย(Elia Hill) และถือเป็นโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 -2004 แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก
 • อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็นถนนที่มีสินค้ามากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง โดยบริเวณนี้จะมีร้านอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็น Landmark สำหรับการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว

 รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง

AMBASSADORI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY7

ทบิลิซี - เธลาวี -เส้นทางแห่งไวน์ แคว้นคาเคติ – ควาเรลี –WINE TASTING -ทบิลิซี - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเธลาวี (Telavi)
 • นำท่านชม พระราชวังกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 (Palace of King of Georgia Erekle II) เป็นพระราชวังและป้อมปราการในยุคกลางที่ได้รับการดูแลรักษาไว้ดีที่สุดของประเทศ สร้างโดยกษัตริย์อาร์ชิล (King Archil) ระหว่างปี 1667-1675 และทำหน้าที่เป็นบัลลังก์และศูนย์กลางการปกครองอาณาจักรคาเคติระหว่างศตวรรษที่ 17-18 และได้รับการขยายเพิ่มเติมโดยกษัตริย์อีเรเคิลที่ 2 จนได้รับสมญานามว่า ‘เมืองคาเคเทียนน้อย’ (The Little Kakhetian) ปัจจุบันปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราชสำนักในสมัยกษัตริย์อีเรเคิลที่ 2 ทั้งห้องพระบรรทม พระราชฐานส่วนใน บัลลังก์ และศาสตราวุธ
 • นำท่านเดินทางสู่เส้นทางแห่งไวน์ แคว้นคาเคติ (Kakheti Wine Route) ถนนสายเล็กๆ ที่ซอกซอนเข้าไปในหมู่บ้านแทบทุกสายของแคว้นคาเคติ (Kakheti) ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของจอร์เจีย และยังเป็นแหล่งปลูกองุ่นและทำไวน์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในจอร์เจียด้วย โดยมีประวัติศาสตร์การทำไวน์ยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคคลาสสิคของกรีกและโรมันโบราณ ย้อนหลังไปได้ถึง 6,000 ปีก่อนคริสต์กาล ซึ่งกรรมวิธีการผลิตไวน์ในปัจจุบันแทบจะไม่แตกต่างจากยุคดั้งเดิม ที่องุ่นยังถูกเก็บด้วยมือ คั้นน้ำองุ่นด้วยการย่ำเท้า บรรจุและบ่มน้ำองุ่นให้กลายเป็นไวน์ในเหยือกดินเผาปลายแหลมที่เรียกว่า แอมโฟรา (Clay Amphora) ปักไว้บนดิน โดยปราศจากสารเร่งปฏิกิริยา
 • นำท่านสู่เขตควาเรลี (Kvareli) ที่แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของ จอร์เจีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา จำนวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ให้ท่านได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ ไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคจนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี
 • นําท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้ เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

AMBASSADORI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY8

ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำโบราณ - ช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิท รีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีก
 • นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา(Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก(Little Fortress) ต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป
 • นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านถ่ายรูป วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 -7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในราวศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19
 • นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร และเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย
 • อิสระท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนจาน ชาเดอนี่ (Jan Sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทาง สังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยว ชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนี้จะมี บ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ให้ ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • 18.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองทบิลิซี
 • 21.25 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 358
 • 23.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา (เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน)
DAY9

โดฮา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 02.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
 • 12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


แชร์ให้เพื่อน