ทัวร์กระบี่ 5ดาว เกาะพีพี เกาะห้อง 4 วัน 3 คืน (VZ)


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์กระบี่ 5ดาว เกาะพีพี เกาะห้อง 4 วัน 3 คืน (VZ)

รหัสทัวร์ : ทัวร์กระบี่ 5 ดาว เกาะพีพี เกาะห้อง 4 วัน 3 คืน (VZ)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : VietJet Airline (VZ)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 เริ่มต้น 23,900.- บาท
2 5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 เริ่มต้น 23,900.- บาท
3 19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 เริ่มต้น 23,900.- บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พายเรือคายัค ชมธรรมชาติป่าโกงกางที่ยังสมบูรณ์ ณ อ่าวท่าเลน
 • 2
  Private Speed boat เดินทางสู่เกาะพีพี อาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร
 • 3
  Private Speed boat เดินทางสู่เกาะห้อง 1 ใน 10 หาดที่น่าเที่ยวและสะอาดที่สุดในโลก
 • 4
  อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น ร้านดัง ขึ้นชื่อ
 • 5
  พักผ่อนกับโรงแรมระดับ 5 ดาว

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ทั่วไทย
ทัวร์กระบี่ 5 ดาว เกาะพีพี เกาะห้อง
4 วัน 3 คืน
โดยสายการเวียตเจ็ท (VZ)

“ สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของท้องทะเลไทยที่ หมู่เกาะพีพี อาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร และ เกาะห้อง เป็น 1 ใน 10 หาดที่น่าเที่ยวและสะอาดที่สุดในโลก อ่าวรูปทรงโค้ง 2 อ่าวที่เรียงตัวเชื่อมต่อเข้าหากันจนมีลักษณะคล้ายปีกนกสนุกสนานกับการพายเรือคายัค ชมธรรมชาติป่าโกงกางที่ยังสมบูรณ์ ณ อ่าวท่าเลน รับประทานอาหารร้านดัง แสนอร่อย พร้อมพักผ่อนกับที่พักระดับ 5 ดาว ”

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - กระบี่ - พายเรือคายัคอ่าวท่าเลน

 • 05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเวียดเจท พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 07.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกระบี่  โดยสายการบินเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ340
 • 08.35 น. เดินทางถึงสนามบินกระบี่
 • นำท่านเดินทางสู่ อ่าวท่าเลน เปลี่ยนเป็นการเดินทางเป็น เรือคายัคลำน้อย ปราศจากเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ ชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามกับ อ่าวท่าเลน ชมแนวป่าโกงกางที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อย่างมาก บางเวลาอาจได้พบกับฝูงสัตว์ต่างๆ อาทิ ฝูงลิงที่หากินตามแนวป่า พายเรือลัดเลาะตามซอกเล็ก ซอกน้อยของแนวโกงกางชม ลากูน น้อยใหญ่มากมาย ที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายในอ่าวท่าเลน ที่รอคอยการค้นพบของนักท่องเที่ยวชม ช่องแคบเคนย่อน จุดที่สวยที่สุดของอ่าวท่าเลน แนวหน้าผาหินปูนที่โอบขนานไปตลอดทางระหว่างการพายเรือคายัค สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

***โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในวันนั้นๆ***

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อัญชลี

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ CENTARA GRAND BEACH RESORT & VILLAS KRABI ตั้งอยู่บนชายหาดอันเงียบสงบที่อ่าวไผ่ปล้อง ซึ่งเป็นอ่าวที่ห่างจากที่ตั้งรีสอร์ททั้งหลายของอ่าวนาง ชายหาดยาว 500 เมตรมองเห็นวิวที่สวยงามของหินงอกหินย้อยเขียวขจีซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่สวยงามอย่างหนึ่งของภาคใต้ของประเทศไทย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร The Hilltop

CENTARA GRAND BEACH RESORT & VILLAS KRABI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY2

กระบี่ – เกาะพีพี (เรือส่วนตัว)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • –.–น. นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ
 • –.–น. นำท่านขึ้น Private Speed boat ปลอดภัย ด้วยเสื้อชูชีพ และไกด์จะอธิบายรายละเอียดต่างๆออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีใช้เวลาประมาณ 45 นาที
 • 09.45 น.เที่ยว รอบเกาะพีพีเล นำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง อ่าวโละซามะ อ่าวปิเละ ชมทะเลใน น้ำทะเลสีเขียวมรต ถ้ำไวกิ้ง ที่เก็บรังนกนางแอ่น

 • 12.00 น. นำท่านขึ้นเกาะพีพีดอนจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเกาะพีพี

 พักรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ต์  (อาหารเป็นฮาลาล ค่ะ)

 • 14.00 น. พาท่านเดินทางสู่อ่าวลิง  ดำน้ำดูประการัง ซึ่งเป็นแนวประการังที่สมบูรณ์
 • 15.00 น. นำท่าน สู่เกาะไม้ไผ่ ฉายา ดงประการัง แสนไร่ ดำน้ำดูประการังที่จุดนี้ค่ะ

 • 16.00 น. นำท่านกลับสู่ท่าเรือ  และพาท่านส่งที่พัก

***โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในวันนั้นๆ***

(โปรแกรมพีพี  ไม่ได้เข้าอ่าวมาหยา  เนื่องด้วยอุทยานแห่งชาติแจ้งปิดไม่มีกำหนด ต้องขออภัยด้วยค่ะ)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารวังทราย

 CENTARA GRAND BEACH RESORT & VILLAS KRABI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY3

กระบี่ - หมู่เกาะห้อง - เกาะลาดิง - เกาะผักเบี้ย – ทะเลใน (เรือส่วนตัว)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • 07.00-08.30 น. รถรับนักท่องจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือ นักท่องเที่ยวลงทะเบียนประกันภัยที่ท่าเรือ
 • 09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว Private Speed boat

 • นำท่านสู่ “ หมู่เกาะห้อง ”  ตั้งอยู่ในเขต  อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี “ ป่าเกาะแห่งอันดามัน ”
 • 10.00 น. นำท่านสู่  “ เกาะลาดิง ”  เกาะเล็กๆ ที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียด ด้านหน้าหาด มีปะการัง เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดูปะการังตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ “ เกาะผักเบี้ย ”  ที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะไร่เป็นเกาะที่มีชายหาดสองด้าน มีลักษณะตัวคือ ทรายที่เกาะนี้จะเป็นสีแดง  น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • จากนั้นเรือจะพาท่านไปยัง “ ทะเลใน ” หรือลากูน หรือ ห้อง อันเป็นที่มาของเกาะห้อง
 • 12.00 น. นำท่านสู่  “  เกาะห้อง ” เกาะที่เงียบสงบ

รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่องปิกนิก

 • หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสชายหาดที่ได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เล่นน้ำ ชมฝูงปลา พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
 
CENTARA GRAND BEACH RESORT & VILLAS KRABI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  5 ดาว

DAY4

กระบี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำกระบี่ เป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองกระบี่  ตั้งอยู่บริเวณหน้าเมืองกระบี่ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆ จะมี “อนุสาวรีย์ปูดำ” และนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่ ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
 • นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก จากจังหวัดกระบี่ อาทิเช่น เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด น้ำพริกกุ้งเสียบใหญ่แบบแห้ง ขนมลา เค้กรสชาติต่างๆ ฯลฯ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโกตุง

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกระบี่
 • 14.15 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ343
 • 15.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน