แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 5วัน 4คืน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 5วัน 4คืน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 1 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 เริ่มต้น 29,900.- บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  โป่งเดือดป่าแป๋ น้ำพุร้อนไกเซอร์ ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 • 2
  สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • 3
  วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน
 • 4
  ถ้ำลอด ปางมะผ้า แหล่งโบราณคดีสำคัญ
 • 5
  หมู่บ้านสันติชล ชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนาน
 • 6
  จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล จุดชมวิวบนภูเขาสูงท่ามกลางอากาศหนาวในยามเช้า
 • 7
  หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านในสอย เป็นกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน
 • 8
  สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน
 • 9
  บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่ในสมัยอดีตเคยเป็นทหารจีนคณะชาติ
 • 10
  ปางอุ๋ง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง
 • 11
  วัดพระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 12
  ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ เป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในไทย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ทั่วไทย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่
ปาย – บ้านรักไทย – หมู่บ้านสันติชล – ถ้ำลอด – ปางอุ๋ง 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยสมาย (WE)

“ เยือนเมืองสามหมอก เมืองรองแห่งความสุข ที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สัมผัสชีวิตชาวพื้นบ้านและชาวไทใหญ่ ใช้ชีวิต Slow life ณ อำเภอปาย เมืองเล็กๆ ในหุบเขา ชมสายหมอกยามเช้า จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุแม่เย็น วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปาย เรียนรู้วิถีชีวิตกระเหรี่ยงคอยาวบ้านในสอย พักผ่อนสุดฟิน ที่บ้านรักไทย ชมสายหมอกปางอุ๋ง อิ่มอร่อยกับอาหารร้านดัง ท้องถิ่น ขึ้นชื่อ ”

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – โป่งเดือดป่าแป่ - ปาย

 • 05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินไทยสมายล์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่  โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE168
 • 08.15 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่
 • นำท่านเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางนำท่านแวะพักที่ โป่งเดือดป่าแป๋ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นน้ำพุร้อนไกเซอร์ (Geyser type) คือ น้ำพุร้อนที่ปล่อยกระแสน้ำร่วมกับไอน้ำออกมาเป็นระยะๆ ไม่สม่ำเสมอ มีจำนวน 3-4 บ่อ ในอดีตน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินแห่งนี้สูงถึง 5 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 1 เมตร เนื่องจากปริมาณน้ำใต้ดินลดลง อุณหภูมิน้ำใต้ดินประมาณ 170 – 200 องศา และอุณหภูมิของน้ำผิวดินประมาณ 90 – 100 องศา รอบๆ บริเวณซึ่งเป็นป่าทึบจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกำมะถัน นอกจากนี้ในยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากด้านหน้าอุทยานฯ ไปยังน้ำพุร้อน ยาวประมาณ 1,550 เมตร ผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยต้นไม้ใหญ่ และมอสที่ขึ้นระหว่างทางเดิน

 • นำท่านเดินทางต่อสู่อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนเมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ปกคลุมด้วยหมอก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผาสะพานไม้นี้ทิ้ง และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานนวรัฐมาแทนซึ่งเป็น ของเดิมในจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่ง แลนด์มาร์คของปายที่ไม่ควรพลาดต้องแวะมาเดินเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่นี่ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย – แม่น้ำปายได้อีกด้วย โดยช่วงเวลาที่คนนิยมจะเป็นช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

RIVERIE SIAM RESORT หรือระดับเทียบเท่า

DAY2

ปาย - ปางมะผ้า - ถ้ำลอด - ปาย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำลอด ปางมะผ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย มีสถานที่น่าสนใจ คือ ถ้ำลอด ซึ่งมีลำห้วยชื่อ น้ำลางไหล ลอดภูเขาไปทะลุออกอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม จากการพบเครื่องมือเครื่องใช้ โบราณในถ้ำสันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ถ้ำลอด เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง สวยงาม และเข้าชมได้ง่ายสะดวกสบายที่สุดในบรรดาถ้ำทั้งหมด การเข้าชมถ้ำจาก ด่านด้านหน้าต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 350 เมตร พร้อมคนนำทางและตะเกียงส่องทาง สาเหตุที่ไม่มีการติดตั้งไฟในถ้ำต่างๆก็เพื่อเป็นการรักษาถ้ำเหล่านี้ให้สวยงามและคงเดิมอยุ่ตลอดเวลา อีกทั้งยังสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่สมัครมาเป็นคนนำทางให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยชื่อ ถ้ำลอด นั่นเป็นเพราะถ้ำแห่งนี้มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปาง ทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้ายที่อยู่ภายในโพรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร กว้าง 20 เมตร สูง 50 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ก่อเกิดเป็นถ้ำใหญ่ๆถึง 3 แห่ง ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน นำท่านล่องแพไม้ไผ่ชมความงดงามของถ้ำลอด ระหว่างทางจะพบกับฝูงปลาตัวใหญ่มากมายว่ายไปเป็นเพื่อนตลอดเส้นทาง จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล ตั้งอยู่ในตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน ไปพร้อมกันทั้งด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเกือบปิดเพราะปัญหายาเสพติดทำให้คนภายนอกไม่กล้าเข้าไปเที่ยวในชุมชน ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้หมดไปหลัง นโยบาย ปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บ้านจำลอง  เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่ ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่งสถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนานทั้งหมด สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นเมื่อก้าวย่างเข้าไปในเขตของศูนย์วัฒนธรรม คือ มังกรสีสดพันอยู่กับเสาซี่งตั้งอยู่บนเนินหินสีเข้ม ด้านหน้าของเนินหินมีอักษรภาษาจีน เมื่อเดินเข้ามาจะพบกับ บ้านดินสีส้มพลาสเทลสดใสตัดกับสีท้องฟ้าใสตั้งเรียงรายอยู่มีร้านของที่ระลึก เช่น รองเท้า เสื้อผ้า ชา ผลไม้ดองและอบแห้ง อาหารแปรรูปชนิดต่างๆ จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และมีร้านอาหารจีนยูนานให้บริการด้วยอาหารที่เลี่ยงชื่อ ขาหมู หมั่นโถวที่รสชาติอร่อย กิจกรรมที่น่าสนใจนอกจากการเดินเยี่ยมชมบรรยากาศ ยังมีการโล่ชิงช้าแบบชาวเขา ลักษณะเหมือนชิงช้าสวรรค์ ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกัน และอีก 1 กิจกรรม คือ การขี่ม้ารอบก้อนหินใหญ่ และบริการใส่ชุดชาวจีนถ่ายรูปตามจุดต่างๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ Romance Farm สถานที่พักผ่อนสไตล์ชนบทแถบยุโรป ให้อารมณ์เสมือนเป็นชาวไร่ พร้อมกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งที่พัก ร้านกาแฟ ฟาร์มแกะ คอกม้า ฯลฯ ที่อยู่ใน Romance Pai Resort ในอาณาบริเวณหุบเขาที่นอกเหนือจากการเป็นรีสอร์ท บริการที่พัก ยังเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างม้า เป็ด ไก่ แกะ โคนม และกระต่าย ที่แสนจะน่ารักอีกด้วย บรรยากาศของฟาร์มจึงเต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติจากทุ่งข้าวบาร์เลย์ ทุ่งกระเทียม ผืนนากว้าง สวนผลไม้ทั้งองุ่น ลำไย สตรอเบอร์รี่ ท้อ บ๊วย และแปลงผักปลอดสารพิษ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านของฝาก พวกโปสการ์ด ของทำมือ และเสื้อผ้าพื้นเมือง มีร้านคาเฟ่เล็กๆน่ารักหลายร้าน ร้านขนม และร้านอาหาร ให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารวังทราย

RIVERIE SIAM RESORT หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY3

ปาย – จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - บ้านรักไทย

 • 06.00 นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล  เป็นจุดชมวิวบนภูเขาสูงท่ามกลางอากาศหนาวในยามเช้า โดดเด่นด้วยรูปแบบของชาวพื้นเมืองเชื้อสายจีนยูนนาน (หยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน รวมกันมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านสันติชล) จุดชมวิวหยุนไหล สามารถมองเห็นเมืองปายและสายหมอกที่รวมตัวกันเป็นก้อน ไหลดั่งสายน้ำท่ามกลางหุบเขา ที่รายล้อมไปด้วยแมกไม้และทิวเขาน้อยใหญ่ชวนตื่นตาตื่นใจ พร้อมไล่จับหมอกหนาว เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์และรอชมแสงแรกแย้มจากดวงอาทิตย์อันอบอุ่นในยามเช้า และเป็นสถานที่สุดโรแมนติกมีจุดคล้องกุญแจคู่รัก และป้าย “100 ที่บอกรัก” สำหรับคู่รักได้ถ่ายรูป “จุดชมวิวหยุนไหล”เป็นทำเลที่เห็นทัศนียภาพเมืองปายที่งดงามที่สุด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านในสอย เป็นกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน บ้านในสอยเป็นชุมชนกะเหรี่ยงขนาดใหญ่พอๆ กับที่บ้านน้ำ เพียงดินมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีลำห้วยไหลผ่าน ภายในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับ กะเหรี่ยงคอยาวได้หากมาในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ยังจะได้พูดคุยและถ่ายรูปกับเด็ก ๆ ชาวกระเหรี่ยงซึ่งแต่ ละคนหน้าตาน่ารักและช่างเจรจา ซึ่งวันธรรมดาเด็ก ๆ พวกนี้จะไปโรงเรียน นอกจากนี้บ้านแต่ละ หลังจะมีการนำ ของที่ระลึกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เล็ก ๆ น้อยราคาไม่แพงมาก

 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา คำว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จ  นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน คันทรีคลับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการด้านสุขภาพและความงามด้วยโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติ แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บรรจุไว้ในโครงการ Unseen in Thailand และ Spa paradise ภูโคลน ในลักษณะทางธรณีวิทยา หมายถึง แหล่งโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีความร้อนระหว่าง 60 – 140 องศาเซลเซียส เป็นโคลนเดือดบริสุทธิ์สีดำ ที่ขึ้นมาพร้อมกับสายน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินที่สะอาด ไม่มีกลิ่นของกำมะถัน ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

 • นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่ในสมัยอดีตเคยเป็นทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) หรือที่เรารู้จักกันว่า “ก๊กมินตั๊ง” ที่นี่ค่อนข้างมีอากาศเย็นๆ สบายๆ เกือบทั้งปี ยกเว้นช่วงหน้าหนาว ที่จะหนาวมากเป็นพิเศษ เพราะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมูหมั่นโถว นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนฮ่อ ซึ่งยังคงสืบทอดประเพณี ไว้หลายอย่างทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่าทำจากดินเหนียวผสมฟางข้าว และมีร้านอาหารตำรับจีนยูนนาน นอกจากนี้ยังสามารถซื้อชาหรือชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดีซึ่งมีจำหน่ายในหมู่ บ้าน  เช่น   ชาชิง ชิง ชาอู่หลง ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
CHA SA RAK THAI RESORT *** Confirm ***

DAY4

บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - วัดพระธาตุดอยกองมู - ทุ่งบัวตอง - เชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่ามีกองกำลัง ต่างๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระราชินีนาถจึงมีพระราชดำริ ให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยบริเวณนั้น และพัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้าง ความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ปางอุ๋ง ที่หลายๆ คนอาจยังไม่เข้าใจความหมาย คำว่า “ปาง” ซึ่งหมายถึงที่พักของคนทำงานในป่า ส่วน “อุ๋ง” นั้น เป็นภาษาเหนือหมายถึงที่ลุ่มต่ำ คล้ายกระทะใบใหญ่มีน้ำขังเฉอะแฉะ ก็น่าจะหมายถึงที่พักริมอ่างเก็บน้ำนี่เอง ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาป กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ปางอุ๋ง กลาย เป็น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดฮิตสุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของ แม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนาม ว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย”

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย ประกอบ ด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน และสวยงามมาก

 • นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ เป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในไทย จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันทุ่งดอกบัวตองมีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 500 ไร่ เวลาที่ดอกบัวตองบานสะพรั่ง ก็จะเห็นเป็นภูเขาสีเหลืองทั่วทั้งหุบเขา นักท่องเที่ยวมักจะขึ้นไปยังจุดชมวิว เพื่อชมทุ่งดอกบัวตองในมุมสูง ซึ่งจะเห็นทั้งทุ่งบัวตองและถนนทางหลวงชนบท มส.4009 ที่คดเคี้ยวไปมาท่ามกลางหุบเขา  ช่วงเวลาที่ดอกบัวตองบานจะอยู่ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และจะบานไปจนถึงประมาณต้นเดือนธันวาคม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
LE MERIDIEN HOTEL CHIANGMAI หรือระดับเทียบเท่า  5 ดาว

DAY5

เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ซื้อของฝาก - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายใน วัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าบรรจุอยู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพมีชื่อ เต็มว่า “วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหาร” ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่ แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญ คู่เมืองเชียงใหม่ จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
 • 14.40 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE164
 • 15.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน